Somatic Experiencing / SE-metoden

Er udviklet af Dr. Peter Levine, som i de sidste 30 år har forsket i menneskers og dyrs reaktioner på traumer og hvordan traumer påvirker vores hjerner, nervesystem og fysiologi. 
Metoden er yderst effektiv i behandlingen af både store og små chok og traumer, som f.eks.

  • Vold
  • Trafikulykker
  • Operationer
  • Røveri og overfald
  • Barndoms traumer herunder seksuelle overgreb
  • PTSD
  • Krigsoplevelser

Fælles for disse oplevelser er, at man oplever at blive truet på livet eller på sin identitet. Efterfølgende er der risiko for at man kommer i en indre stress tilstand, hvor kroppen stadig ubevidst føler sig truet og er parat til at kæmpe eller flygte. Andre gange opleves det lidt som om man ikke helt er til stede, kroppen er lukket ned og man mærker ikke så meget. Depressive tilstande og angst er ofte de symptomer som fortæller at noget ikke er som det skal være, kroppen husker selv om vi glemmer.

Terapien har til formål at hjælpe nervesystemet, der pga. traumer er fastlåst i alarmberedskab, tilbage til sin naturlige balance.

SE-metoden fokuserer på sansninger i kroppen, prikken, stikken, varme, kulde, smerte og evt. bevægelser som sker bevidst eller ubevidst. Når man taler med kroppen om sansninger dukker følelserne op, og i takt med at fastlåst energi frigives, frigives også vores tanker fra fastlåste mønstre ( f.eks.angst). Med udgangspunkt i positive ressourcer, et trygt sted, et behageligt sted i kroppen eller en positiv situation, nærmer man sig langsomt det angstfyldte. Nænsomt og pendulerende mellem ressourcer og dele af traumet, eksponeres man for de tidligere så lammende situationer. Fortid og nutid bliver adskilt og fremtiden bliver langt mindre skræmmende.

Peter A. Levine har skrevet flere bøger den seneste hedder "Den tavse stemme" om hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære.

Læs også:"Væk tigeren" som er den første bog Peter A. Levine skrev.  

www.seforeningen.dk - www.traumehealing.com

 

 


 


Klinik Hollnagel

Tlf.: 20 19 86 65 / 24 44 82 39

Ahlmanns Alle 9
2900 Hellerup

morten@hollnagel.dk - helle@hollnagel.dk