Ring til os på: 20 19 86 65

Både hold og individuel undervisning i Fascial Flow. Herudover også undervisning, rådgivning og konsulentydelser indenfor psykiatrien.

Kontakt Morten på tlf. 20 19 86 65 - Kontakt Helle på tlf. 24 44 82 39

Morten Hollnagel, speciallæge i psykiatri

Læge i 1974 fra Københavns Universitet.
Speciallæge i almen medicin 1982
Speciallæge i Psykiatri 1992.

Tidligere arbejde:

1974 - 1980: Ansættelse på somatiske afdelinger i København og Botswana.

1980 - 2011: Ansættelser på Sankt Hans Hospital, Psykiatrisk afdeling Glostrup, almen praksis, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Neurologisk afdeling Hillerød, Psykiatrisk afdeling Kommunehospitalet, Psykiatrisk afdeling Gentofte.

De sidste 17 år til 2012 overlæge og daglig leder af Distriktspsykiatrien i Lyngby-Taarbæk og tidligere Søllerød, hvor især ligeværdigt respektfuldt samarbejde mellem patient, pårørende, socialpsykiatri og distriktspsykiatri var i focus.

 
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i den socialpsykiatriske organisation Nettet ind til 5/12/17..

Terapeutiske interesser og uddannelse:

1983-86: 3 årig uddannelse som gestaltterapeut ved Gestaltinstituttet i
Skandinavien.

1989-91: Uddannelse i psykodynamisk psykoterapi, Kommunehospitalet.

2001-03: 2 årig uddannelse i kognitive behandlingsformer ved Psykiatrisk
afdeling , Gentofte.

2010: Uddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) ved Professor Alan Fruzzetti.

Nuværende ansættelser:

Fra sept. 2012: Deltidsansat som overlæge på psykiatrisk afd. i Gällivare i Lapland. Er klinisk overlæge for et psykoseteam.  

Fra januar 2013: Psykiatrisk konsulent i Alkohol-og stofrådgivningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 


Helle Hollnagel, sygeplejerske og psykoterapeut

Uddannet i 1981 fra Hillerød sygeplejeskole

Tidligere arbejde:
Jeg har været ansat på forskellige almene psykiatriske afdelinger inden for ungdoms- og voksenpsykiatrien.

Har i 11 år været ansat som psykoterapeut på Psykoterapeutisk center Stolpegård,hvor jeg har arbejdet med individuel terapi, gruppeterapi og par- og familiesamtaler.

Jeg har i mange år haft særligt fokus på kvinder med senfølger efter incest.

Siden 2012 har jeg været selvstændig og også arbejdet en del med langvarige mentor forløb for forskellige kommuner, mhp. via støttende samtaler at hjælpe klienterne til blive mere afklarede og støtte dem i at gennemføre praktik forløb eller uddanelse.

Jeg har pr. 1/1 2018 besluttet at jeg nu kun vil arbejde som underviser i Fascial Flow, både individuelt i Klinikken i Hellerup og som hold undervisning i Hillerød.

Se venligst ang. dette andet sted på siden.

 

 

Efteruddannelser

1989-90 Systemisk uddannelse i Supervision, Organisation og ledelse ved psykolog Allan Holmgren.

1999 Systemisk familie uddannelse 1 år ved psykolog Svend Åge Rasmussen

2000 – 2001 2 årig organisations psykologisk uddannelse OPU.

2006 til 2008 uddannet Somatic experiencing Practitioner, SE traumeheling.

2009-2010 Hjerne, meditation og psykoterapi , mindfulness i klinisk praksis, ved Marianne Bentzen, Susan Hart og Jens-Erik Risum.

2014-2015 Uddannet Ayurveda behandler 1. del ved læge Charlotte Bech 

2016          Ayurveda kursus 14 dage i Indien

2018          Fascial Flow guide hos Jeanne Jensen

Kurser og workshops:

2011 ” At arbejde terapeutisk med ambivalens og motivationsprincipper” 1 dag
ved Josie Geller og Angie Jakubowska

2010 2 Mentaliseringsbaseret praksis 2 dage ved Eia Asen, Klinisk leder af Marlborough Family Service london.

2007 Biologi og systemisk teori praksis: uforenelige størrelser? 2 dage ved Eia Asen, Klinisk leder af Marlborough Family Service ,London.

2006 ” Fokuseret gruppe terapi” 1 dag ved Christer Sandahl, psykolog ved Karolinska institut, Stokholm.

2006 ” Overkoming low self-esteem with cognitive therapy” 2 dage ved dr. Melanie JV Fennell.

 

Klinik Hollnagel

Ahlmanns Alle 9
2900 Hellerup

Morten 20198665
Helle 24448239

morten@hollnagel.dk
helle@hollnagel.dk

Åbningstider
Efter aftale

Vi tilbyder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere